Hosting là gì?

Để dễ hiểu, hãy thử hình dung mỗi một trang web như là một ngôi nhà. Mỗi một căn nhà gồm hai thứ; đó là phần cơ sở hạ tầngmột địa chỉ cố định. Phần cơ sở hạ tầng bạn mua hoặc thuê để xây nhà trên đó, nó được gọi là hosting, hay còn được gọi là một web server (tức là một hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ máy tính để phục vụ và đưa trang web lên mạng Internet).

Phần còn lại, tên miền có thể hiểu như là địa chỉ nhà của bạn vậy, nó là độc đáo và duy nhất, đóng vai trò như một địa chỉ cố định, giúp nhận dạng và phân biệt bạn với số còn lại.

Lưu ý

Đây chỉ là ví dụ để bạn dễ hình dung mà thôi, trên thực tế sẽ có nhiều khác biệt giữa một trang web (bao gồm tên miền và hosting) với một ngôi nhà.
Scroll to Top