Tin Tức

[Wordfence] cập nhật thông tin bảo mật 20-26 tháng 3, 2023

[Wordfence] cập nhật thông tin bảo mật 20-26 tháng 3, 2023

Tuần trước, trong khoảng thời gian từ 20 đến 26 tháng 3, đã có 80 lỗ hổng được tiết lộ trong 69 Plugin WordPress và 1 theme WordPress được thêm vào Cơ sở dữ liệu Lỗ hổng của Wordfence (Wordfence Intelligence Vulnerability Database) bởi Đội ngũ chuyên viên của Wordfence (Wordfence Threat Intelligence Team).

Xuất Nhiều Dấu Hiệu Malware Từ Các Hosting của GoDaddy

Nhiều Dấu Hiệu Malware Từ Các Hosting của GoDaddy

Nhóm Phản ứng sự cố từ Wordfence đã phát ra cảnh báo về việc đang xuất hiện ngày càng nhiều website Wordpress bị nhiễm mã độc, có nguồn gốc từ các dịch vụ hosting của GoDaddy bao gồm: MediaTemple, tsoHost, 123Reg, Domain Factory, Heart Internet, và Host Europe Managed WordPress.

Scroll to Top