Xuất Nhiều Dấu Hiệu Malware Từ Các Hosting của GoDaddy

Nhiều Dấu Hiệu Malware Từ Các Hosting của GoDaddy

Nhóm Phản ứng sự cố từ Wordfence đã phát ra cảnh báo về việc đang xuất hiện ngày càng nhiều website Wordpress bị nhiễm mã độc, có nguồn gốc từ các dịch vụ hosting của GoDaddy bao gồm: MediaTemple, tsoHost, 123Reg, Domain Factory, Heart Internet, và Host Europe Managed WordPress.