Tin Tức

Lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS) trong một plugin có hơn 100.000 lượt cài đặt của W3 Eden

Lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS) trong một plugin có hơn 100.000 lượt cài đặt của W3 Eden

W3 Eden đã phát hành bản vá vào ngày 1/5/2023. Đối với người dùng WordPress, Wordfence khuyến nghị cập nhật phiên bản mới nhất (3.2.71) của Download Manager để bảo đảm an toàn cho trang web. Tất cả khách hàng sử dụng Wordfence đều được bảo vệ hoàn toàn khỏi lỗ hổng này.

Lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS) trong một plugin có hơn 100.000 lượt cài đặt của W3 Eden Xem »

[Wordfence] cập nhật thông tin bảo mật 20-26 tháng 3, 2023

[Wordfence] cập nhật thông tin bảo mật 20-26 tháng 3, 2023

Tuần trước, trong khoảng thời gian từ 20 đến 26 tháng 3, đã có 80 lỗ hổng được tiết lộ trong 69 Plugin WordPress và 1 theme WordPress được thêm vào Cơ sở dữ liệu Lỗ hổng của Wordfence (Wordfence Intelligence Vulnerability Database) bởi Đội ngũ chuyên viên của Wordfence (Wordfence Threat Intelligence Team).

[Wordfence] cập nhật thông tin bảo mật 20-26 tháng 3, 2023 Xem »

Scroll to Top