Kiến Thức

Hosting là gì?

Để dễ hiểu, hãy thử hình dung mỗi một trang web như là một ngôi nhà. Mỗi một căn nhà gồm hai thứ; đó là phần cơ sở hạ tầng và một địa chỉ cố định. Phần cơ sở hạ tầng bạn mua hoặc thuê để xây nhà trên đó, nó được gọi là hosting, […]

Hosting là gì? Xem »

Tên Miền Là Gì?

Hiểu ngắn gọn về Tên miền? Để dễ hiểu, hãy thử hình dung mỗi một trang web như là một ngôi nhà. Mỗi một căn nhà gồm hai thứ; đó là phần cơ sở hạ tầng và một địa chỉ cố định. Tên miền có thể hiểu như là địa chỉ nhà của bạn vậy,

Tên Miền Là Gì? Xem »

Scroll to Top